Politiattest hos OthilienborgIL


I tråd med krav fra Norges Idrettsforbund skal alle som har slike verv fremvise politiattest fra politiet. Les mer her: https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/. Vi påpeker at dette dreier seg om en begrenset politiattest, som kun viser anmerkninger i forhold til relevante paragrafer. Det er kun overtredelser som gjør en person uegnet til tillitsverv overfor barn og unge som vil fremgå.


Hvem gjelder det for?

Alle lagledere og trenere skal forevise attest.


Hvordan?

Den enkelte må selv søke om attest fra politiet. Før man søker må man få en bekreftelse fra klubben på at man trenger attest. Dette får man ved å henvende seg til vandelsattestansvarlig på epost: post@ottis.no.


Vennligst oppgi følgende informasjon:

 • Fullt navn
 • Avdeling (Fotball/håndball/ski/friidrett/innebandy/vektløfting/allidrett/...)
 • Rolle (Trener/lagleder/...)
 • Personnummer (frivillig, se merknad)


Angående personnummer: Personnummer regnes som sensitiv informasjon, og man bør strengt tatt være tilbakeholden med å sende slik informasjon på e-post. Derfor er dette frivillig, og bekreftelse kan utstedes uten personnummer. Men da må søkeren selv påføre personnumeret før skjemaet sendes inn. Dersom man velger å oppgi personnummer vil man få returnert et ferdig utfylt skjema som er klart til å legges ved søknaden. Verken vandelsattestansvarlig eller Othilienborg IL har lov til å oppbevare personnummer, og både dokumenter og e-post-korrespondanse som inneholder nummeret skal slettes etter at skjema er utfylt og returnert.


Når man har mottatt bekreftelse på formål, kan man søke om attest. Det enkleste er å gjøre det på https://www.politiet.no/tjenester/politiattest/.

Etter behandling hos politiet vil man få en attest. Denne attesten skal fremvises til en av de ansvarlige personene som er oppgitt under. Vennligst bemerk at attesten kun skal forevises og sjekkes. Othilienborg IL skal ikke oppbevare noen attester, dette for å slippe å ha ansvar for sikker oppbevaring av sensitive dokumenter.


Attest kan fremvises ved å gjøre en avtale med vandelsattestansvarlig (nestleder).


Huskeliste ved sjekk av politiattest

Ved fremvisning skal den som sjekker politiattesten gjøre følgende:

 1. Sjekke at attesten er utstedt til den rette person. Pass på at ingen viser en attest som gjelder for en annen.
 2. Sjekke at det står "intet å bemerke" på attesten.
 3. Notere følgende opplysninger for registrering:
 4. Navn
 5. Rolle
 6. Dato for fremvisning
 7. Hvem attesten er vist til
 8. Dato attesten er utstedt