Styrets arbeid

Styret i Othilenborg IL er det øverste organet i klubben og styres av "Lov for OIL". 

Forslag/ønsker som bør opp i styret? 

Ta kontakt med oss, vi vil gjerne høre din stemme!

Send en e-post til : post@ottis.no 

Referat fra styremøter

Her er en dynamisk oppdatert liste med referater fra styremøtene i Othilienborg IL. Ta kontakt om det er noen spørsmål.