Styrets arbeid

Styret i Othilenborg IL er det øverste organet i klubben og styres av "Lov for OIL". 


Ledige verv

Mer info kommer

Forslag/ønsker som bør opp i styret? 

Ta kontakt med oss, vi vil gjerne høre din stemme!

Send en e-post til : post@ottis.no 

Dokumenter 2023

  • Årsmøte 2023 (kommer snart)
  • Styremøter 2023-01-18 (kommer snart)
  • Styremøter 2023-02-03 (kommer snart)