MINISERIEN TRONDHEIM ØST 2019

Kort om miniserien:

Miniserien er den tradisjonsrike kamparenaen for gutte- og jentelag fra 7 til 10 år for klubbene i vår bydel. Følgende klubber er med i Miniserien; Bratsberg, Nardo, Nidelv, Othilienborg og Utleira.

Miniserien er seriespill som går gjennom hele fotballsesongen (unntatt sommerferien). Den arrangeres som sonekvelder som spilles onsdager mellom kl 1700 og kl 1900

Ansvarlig klubb for hele miniserien går på rundgang med 2 år av gangen i følgende rekkefølge;

 • Othilienborg IL i 2019 - trykk her for kart til banen
 • Utleira IL i 2020
 • Nardo FK i 2021
 • Nidelv IL i 2022

Påmelding av lag 2019

Det er klubbens Miniserieansvarlig som innen 19.mars (vår) og 01.juli (høst) melder på klubbens lag til Miniserien. Påmelding skjer via mail til miniserien@gmail.com

 • Lagene skal meldes inn med riktig alderstrinn og kjønn, og navngis på følgende vis:
 • Klubbnavn + nummer (eks. Nardo 1, Utleira 2 etc.)
 • Det er ingen kostnader for det enkelte årskull/lag knyttet til påmelding av lag i Miniserien.
 • Spillere som deltar i Miniserien skal være registrert medlem og spilleberettiget i klubben.
 • Det er ikke tillatt å stille med overårige spillere i Miniserien.
 • Det kan tillates å spille med underårig spiller (dersom det ikke er tilbud på årstrinnet eller for å sikre nok spillere til kamp).
 • Det er tillatt å stille med jentespillere i gutteklassen.
 • Det er ikke tillatt å melde opp lag i eldre årsklasse(r).
 • Det skal ikke meldes inn spillernavn på de enkelte lag til Miniserien.
 • Det er opp til klubb/lag om man opererer med samme lag fra kamp til kamp eller
 • permanente lag gjennom hele sesongen (vår og høst).
 • Klubbene skal tilstrebe jevne lag, og bevisst topping av lag er ikke tillatt i Miniserien.

Det har vært en tendens til at noen melder opp for mange lag, det vil si flere lag enn man har spillere, noe som innebærer problemer med at lag ikke kan spille samtidig. Det er ønskelig fra 2019 at man er nøktern ift påmelding av lag og ikke melder på for mange.


GJENNOMFØRING 2019 

Kampoppsett gjøres kjent senest to uker før første kampdag, både vår og høst. Det opereres med følgende spilletid for de ulike årsklassene:

 • 10-årslag 2x19 minutter (2 kamper per lag/kampdag)
 • 7, 8- og 9-årslag 2x14 minutter (2 kamper per lag/ kampdag)
 • 7-årslag 1x13 minutter (2 kamper per lag/Minikampdag)
 • I kamper med pause skal pausen være på maks 2 minutter, inkludert sidebytte.

Kampene skal gjennomføres i tråd med NFF sitt til enhver tid gjeldende reglement for Fair Play og har en kampvert, se her for informasjon. 


KONTAKTINFORMASJON

miniserien@gmail.com 

Ansvarlig for Miniserien i hele sonen har følgende oppgaver:

 • Koordinere miniserieansvarlige i klubbene.
 • Ta imot påmelding av lag og baneoppsett fra klubbenes miniserieansvarlig.
 • Sørge for at miniserieansvarlig i klubbene hele tiden har oppdatert informasjon.
 • Sette opp kampoppsett før frist.
 • Kaller inn til møte i februar/mars.

I 2019 er det Else-Karin Indergård som har ansvar for dette i OIL: elseki@outlook.com