MEDLEMSKONTINGENT

Medlemskontingent og treningsavgift er viktige inntekter for Othilienborg IL for at vi skal kunne gi et aktivitetstilbud til barna i nærområdet. Satsene vedtas på årsmøtet som gjennomføres på våren. Alle barn/unge som deltar på Othilienborg ILs aktiviteter er gjennom medlemskontingenten dekket av Gjensidiges Barneidrettsforsikring (lenke). Som medlem betaler du også redusert pris i Steinan Skitrekk.

Innbetaling av medlemskontingent gjøres ved innmelding i idrettslaget og ellers en gang per år. For medlemmer som er registrert vil faktura sendes ut i januar hvert år. Medlemskontingenten er gyldig for inneværende kalenderår.

Familiemedlemskap er gyldig for inntil 2 voksne og 4 barn per familie. 1.klassinger som melder seg inn høsten de starter på skolen betaler halv pris på enkeltmedlemskap barn. Ved utmelding er det viktig at det gis beskjed til trener, eller til medlem@ottis.no

Hvis du vil bli medlem i Othilienborg IL, gå til vårt påmeldingsskjema her eller send e-post til medlem@ottis.no. 

Pris per oktober 2023:

Enkeltmedlemsskap barn/voksen:             kr. 300,-

Familiemedlemsskap:                                   kr. 500,-

Oppgradering til familiemedlemsskap    kr. 200,-

Støttemedlemskap:                                       kr. 300,-

Styret oppfordrer alle familier til å betale familiemedlemsskap for å bidra til å øke inntekten til klubben, da offentlige tilskudd / støtte beregnes ut fra totalt antall medlemmer i klubben. 

Hvis du ikke har barn i aktiv alder, eller bare vil støtte nærmiljøet kan du også bli støttemedlem. Som støttemedlem bidrar du med å støtte Othilienborg IL sin aktivitet mot barn i nærmiljøet.

Skulle du lure på noe, så ta gjerne kontakt på medlem@ottis.no eller tlf. 918 95 578.

TRENINGSAVGIFT

Medlemmer som deltar på fotball, skal betale treningsavgift. Faktura sendes ut to ganger per år. Hvis et medlem slutter på fotball må det gis beskjed til trener eller til medlemsregister slik at det ikke blir sendt ut faktura for treningsavgift.

Ved manglende innbetaling vil det bli sendt 2 purringer, og dersom fortsatt utestående betaling har klubben sett seg nødt til å innføre treningsnekt frem til faktura er betalt (med mindre det er gitt beskjed om forsinket betaling til medlem@ottis.no).

Othilienborg IL ønsker å inkludere alle som vil delta på våre aktiviteter, og vi forstår at det kan være for dyrt for noen å delta. I så fall ønsker vi at du tar kontakt så vi kan finne en løsning. En slik avtale blir mellom den/de det gjelder og inkluderingsansvarlig i idrettslaget. Send en e-post til medlem@ottis.no ved spørsmål.

Priser pr. oktober 2023:

Alder (født år)

Høst

Vår

12 år (2011)

1250

1250

11 år (2012)

1250

1250

10 år (2013)

1250

1250

9 år (2014)

1250

1250

8 år (2015)

750

750

7 år (2016)

750

750

6 år (2017)

0

750

Allstars

500

500


INKLUDERING 

Det er et mål for Othilienborg IL at alle barn som ønsker det, skal få delta på våre aktiviteter. 

Othilienborg IL søker hvert år om inkluderingsmidler fra Trondheim kommune. Pengene blir brukt til å finansiere treningsavgift for spillere som av ulike grunner ikke har råd til å betale den.  

Dersom du/din familie mottar flere betalingskrav som dere ikke klarer å betale er det viktig at dere sier ifra til trener på laget, eller tar direkte kontakt med medlemsansvarlig. Du/dere kan stole på at ingen andre i klubben eller nærmiljøet får vite hvem som får støtte til treningsavgift. Videre registreres det i vårt regnskapssystem at du/dere ikke skal motta faktura for innbetaling av treningsavgift. Det viktigste for Othilienborg IL er at alle barn i nærområdet som ønsker å spille fotball, skal få muligheten til det!


TIPPER DU?

 

Gi Ottis din Grasrotandel, i 2022 genererte det over 100 000,- til klubben. Hvis du er nysgjerrig på hvor mye klubben har fått inn på Grasrotandelen så langt i år eller vil ha mer informasjon så klikk her!