KONTAKTINFORMASJON
Styrets roller med kontaktinfo og beskrivelse av rolle med klikkbare linker (gjelder fra april 2020). 

Rolle                         Navn                                     Kontaktinformasjon                   Gjenværende tid før

                                                                                                                                     rollen er på valg

Styreleder                  Hilde Ringård                        post@ottis.no                               2 år

Nestleder                   Morten Nielsen

Sportslig leder           Kai Åge Årseth                      sport@ottis.no                              1 år

Kasserer                    Secilie Kui                                                                                  2 år 

Bane/anlegg              Petter Bjerkestrand                                                                    1 år 

Informasjon/ web       Bjørg- Elin Moen                                                                        1 år  

Marked                       Mads Holmvik                       holmvikmedia@gmail.com           2 år

                                                                                Telefon: 917 66 207 

Kiosk og dugnad        Ingunn Walle                                                                              1 år 

    

Varamedlemmer 

Vara bane / anlegg    Atle Aaserud                                                                               2 år 

Vara sportslig leder   Mats Lien                                                                                    1 år 

Informasjon/ web      Eirin Helland                                                                               1 år 

Marked:                     Erik E. Arnøy                                                                              2 år 

Kiosk og dugnad       Maria Therese Engi                                                                    2 år 

 

Andre sentrale roller:

Dommerkontakt Eivind Johannessen /  Terje Børresen

Skitrekkansvarlig Halvor/Ingjerd Bunkholt. 

Medlemskontingent og oppfølging: Vidar Lunda og Eirin Helland