Styrets arbeid

Styret i Othilenborg IL er det øverste organet i klubben og styres av "Lov for OIL". 


Ledige verv

Mer info kommer

Forslag/ønsker som bør opp i styret? 

Ta kontakt med oss, vi vil gjerne høre din stemm

Send en e-post til : post@ottis.no