Styrets arbeid

Styret i Othilenborg IL er det øverste organet i klubben og styres av "Lov for OIL". 


Aktuelle saker i klubben per november 2020

Bedre ansvars- og arbeidsfordeling i styret

Ferdigstilling av skistua

Belysning i bakken

Nybygg på banen

E-sport og E-fotball

Flaskeinnsamling søndag 03.januar

Klubbhåndbok

Beskrivelser av alle roller i klubbenLedige verv

Mer info kommer

Forslag/ønsker som bør opp i styret? 

Ta kontakt med oss, vi vil gjerne høre din stemm

Send en e-post til : post@ottis.no 

Protokoll fra styremøter

Kommer snart:)

Protokoll fra årsmøter

Protokoll fra årsmøtet 2020.pdf